FORENINGSPORTAL Foreninger i Brønnøy

ADHD Norge, Brønnøy lokallag

Interesseorganisasjoner 

Foreningens formål er å arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD, medfølgende psykiatriske tilstander og lignende tilstander. Foreningen skal ivareta interessene til mennesker med ADHD, deres foresatte og familier, overfor sentrale og lokale myndigheter, utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov og bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet.

American Car Club Brønnøysund

Motorklubb 

Amcar Brønnøysund sitt formål er å øke interessene for både amerikanske kjøretøyer, veteranbiler generelt og motorhistoriske kjøretøy. Klubben skal fremme og stimulere til bruk av egne biler og kjøretøy gjennom faste ukentlige treffsteder, og å arrangere samkjøring til andre arrangementer. Sosialt samvær i klubblokalene med medlemmer og familie. Fremme klubben lokalt, arrangere cruising, treff, utstilling og ungdomsfremmende tiltak for å øke interessen i Amcar og motorhistoriske kjøretøy.

Brønnøy Barnekultur

Musikk og teater 

Kulturell aktivitet for barn og unge. Årlig oppsetting av julemusikalen Putti Plutti Pott og Julenissenss skjegg av Per Asplin i Brønnøysund.

Brønnøy Frivilligsentral

Humanitært arbeid 

Brønnøy Frivilligsentral sine aktiviteter er åpne for alle som har lyst til å delta, uavhengig av alder og kulturell bakgrunn. Vi ønsker at Frivilligsentralens aktiviteter skal være godt kjent for alle i kommunen og at alle skal føle seg velkommen. Du kan delta så mye og så ofte du selv ønsker. I samarbeid med brukere av sentralen vil vi prøve å utvikle ny aktiviteter, der vi også kan nå andre målgrupper enn de vi har pr i dag. Pr i dag har vi følgende faste aktiviteter: Strikkeklubb, tirsdagsmiddag, åpen kafé, bruktbutikk, brettspillkvelder og internasjonale kvelder.

Brønnøy KFUK-KFUM-speidere

Friluftsliv/fritid 

Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. I Brønnøyspeiderne er det pr i dag ca 95 medlemmer, i alle aldere.

Brønnøy Plateklubb

Hobby/kunst/interesser 

Klubben skal være et forum for personer med spesiell interesse for musikkutgivelser, herunder LP-plater, CD'er, DVD, musikkvideoer og lignende.

90036496 / 

Brønnøy Sjøsportklubb

Sport/idrett 

Foreningens formål er å legge til rette for alle typer sjøsport, det være seg seiling, roing, padling, dykking eller annen sjørelatert aktivitet som medlemmene ønsker å drive med. Foreningen skal jobbe framtidsrettet og skal ha spesielt fokus på sikkerhet og opplæring - Foreningens målgruppe omfatter sjøsportinteresserte i alle aldre.

95972636 / 

Brønnøyosen Båtlag SA

Annet 

Å eie og drive marinaanlegget i Brønnøyosen, og sørge for et godt båtmiljø gjennom håndhevelse av gjeldende vedtekter og reglement.

Brønnøysund Sanitetsforening

Humanitært arbeid 

Norske kvinners sanitetsforening skal være til nytte, med omtanke i nærmiljøet. Organisasjonen har som formål å mobilisere til frivillig innsats for et bedre og tryggere samfunn, ved å engasjere seg årvåkent innenfor helse- og sosialområdet, miljøberedskap, krise- og katastrofearbeid.

Brønnøysund skytterlag

Sport/idrett 

Brønnøysund skytterlags formål er som fastlagt i grunnreglene for Det frivillige Skyttervesen. Innenfor denne ramme søkes utviklet et positivt og aktivt miljø der unge og eldre opplever et meningsfylt medlemskap.

Bølgen

Eldre/historie 

Skal møte venner i festlig lag med prat, sang, dans, små underholdningsinnslag, samt mat og drikke. Dette omfatter ordinære hyggekvelder, rekeaften, julebord og utflukter.

Kor i Øyan

Musikk og teater 

Sangkor. Vi har sangøvelse på Ungdomshuset på Toft hver onsdag fra kl 18.30 - 21.00. Pr oktober 2022 er vi 30 aktive sangere, under dirigent Sigurd Ellingsen sin ledelse.

Mental Helse, Brønnøy

Interesseorganisasjoner 

Mental Helse skal være en sosialpolitisk interesseorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende, deres nærmeste, andre interesserte og helsepersonell. Formålet med organisasjonen er å jobbe for at alle mennesker skal få rett til tjenester som fremmer uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv.

NMK Brønnøy

Motorklubb 

NMK Brønnøy er en motorsportklubb (bilcross) med medlemmer fra 14 år-65 år. Vi har sesong fra mai til oktober. Sesongen avsluttes med et klubbløp hvor vi kårer årets klubbensmester. Utover dette så jobber vi med rekrutering av nye medlemmer, da spesielt ungdommer. Vi jobber for at ungdommen skal ha et tilholdssted og føle på det og være en del av et fellesskap. Vi arrangerer også aktivitetsdager for ungdomsskoler/videregående, utdrikningslag, bedrifter, lag og foreninger. Har du noen spørsmål så ta gjerne kontakt :-)

Rødt Brønnøy

Politikk 

Er et politisk parti/lokallag under det nasjonale partiet Rødt. Skal drive med lokalpolitikk, skal rekruttere flere medlemmer og delta i aktiviteter som kan fremme Rødt sin politikk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Skal spesielt sammarbeide med de andre lokallags partiene til Rødt på Sør- Helgeland.

Salhusmarka Sør, Velforening

Ungdomslag/velforeninger 

Velforening. Utvikle Salhusmarka Sør til et attraktivt boligområde,, samt å fremme medlemmenes interesser i nærmiljøet og ta opp spørsmål som er av interesse for medlemmene med offentlige myndigheter når dette er nødvendig.

Sæterlandet velforening

Ungdomslag/velforeninger 

Velforeningen er partipolitisk nøytral og foreningens oppgaver skal være å fremme beboernes interesser i nærmiljøet og ta opp spørsmål som er av interesse med bl.a. kommunale myndigheter når dette er nødvendig.

Tidevannet - Sør-Helgeland alternative forum

Livssyn/trossamfunn 

Forumet er en ideell organisasjon og er partinøytral og religiøs uavhengig. Forumets overordnede mål er å være en møteplass for alle som har en interesse for personlig og kollektiv utvikling i et utvidet livssyn. Forumet skal være et knutepunkt som engasjerer mennesker til samarbeid om aktiviteter som har til hensikt å gi et dypere innsikt i tilværelsen. Forumet skal samarbeide med tilsvarende foreninger og fora om ulike arrangement.

 / 

Trælnes Mannskor

Musikk og teater 

Trælnes Mannskor har som formål å spre sosial og inkluderende glede gjennom sang og musikk, teater og deltakelse i samfunnet. Vi søker vår utfoldelse gjennom et inkluderende samarbeid lokalt, i Norge og i utlandet.

Velfjord Ungdomslag

Ungdomslag/velforeninger 

Arbeide med sosiale og kulturelle aktiviteter for barn og ungdom i Velfjord. Laget skal også eie og drive lagets hytte ved Engavatnet. Hytta skal, som før, ha et ideelt formål uten personlige interesser, og komme barn og ungdom i bygda og kommunen for øvrig til gode.

 / 

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal